Kategorie: Kdo jsme

Skauting v kostce

Skauting v kostceSkautský program si klade za cíl rozvíjet osobnost člověka ve správný čas a správným směrem.

Skauting je pestrý

  • Sportujeme - pokud je to možné, jsme venku a běháme, hrajeme bojovky, střílíme z luku, z foukaček, nebo se alespoň jdeme projít.
  • Tvoříme a pracujeme - seznamujeme se s nářadím, vytváříme nové věci. Vyřezáváme hole, umíme razit do kůže, vypalovat do dřeva, plést košíky, dělat indiánské ozdoby, stavět jednoduché stavby.
  • Učíme se - poznáváme přírodu, trénujeme paměť, učíme se hledat informace a používat je.
  • Bavíme se - hrajeme scénky, čteme knížky, zpíváme.
  • Připravujeme se - bavíme se o krizových situacích, učíme se zdravovědu, dospělí mohou získat zdravotnický kurz akreditovaný červeným křížem.
  • Vedeme děti k samostatnosti - pokud něco děláme, pracujeme všichni, vedoucí nic nedělá sám, ale zapojuje děti, když je to možné. Sami si vaříme, stavíme obydlí, opravujeme vybavení.
  • Poznáváme se - jsme rozděleni do kamarádských šestek a ty se o sebe starají, navzájem si pomáhají.

Kdy to všechno stihneme

  • Schůzky jsou základem skautské činnosti, probíhají každý týden a trvají 2 hodiny.
  • Výpravy a víkendové výlety se konají 2-5x do roka. Plánujeme také jezdit na akce pořádané jinými oddíly, kde se často potkávají skauti z celé republiky.
  • Tábor je vrcholem celoroční činnosti. Obvykle trvá 9 dní. Děti čeká poutavý program táborových her. Děti prožívají týden uprostřed přírody bez moderních vymožeností.