Kategorie: Kdo jsme

Junák - český skaut, z.s.

Junák - český skaut, z.s.Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek,

jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

citace ze stanov organizace

Kde hledat další informace